Vorstand

––––––––––––––––––––––––––

Paul Bauwens-Ade­nauer
(Präsi­dent)

Alexan­der Jaco­bi
(Vizepräsident & Schatzmeis­ter)

Dr. JP Kretschmer
(Spitzen­sport)

Dr. Jan Brügel­mann
(Sportvor­stand)

Ange­li­ka Miele
(Jugend­wartin)

Aufnahmeausschuss

––––––––––––––––––––––––––

Paul Bauwens-Ade­nauer

Alexander Jacobi

Oliv­er Kehrl

Dr. Stephan König

Mar­ti­na Madaus

Dr. Cornel Soltek

Beirat

––––––––––––––––––––––––––

Alexan­der Pirlet
(Vorsitzender)

Dr. Cornel Soltek
(stellv. Vorsitzender)

Dr. Michael Behlau

Katrin Eggeling

Yas­min Horstmann

Oliv­er Kehrl

Uwe Krämer

Dr. Jür­gen-Peter Kretschmer

Mar­ti­na Madaus

Chris­t­ian DuMont Schütte

Sportausschuss

––––––––––––––––––––––––––

Dr. Jan Brügel­mann
(Vor­sitzen­der, Sportvorstand)

Alexan­der Pirlet

Ange­li­ka Miele
(Vor­stand — Jugend)

Peer Sen­gel­hoff
(Head Pro)

Dr. J.-P. Kretschmer
(Her­ren­mannschaft)

Sev­erin Beck­er
(Jun­gen­mannschaft)

Gertrud Heinekamp
(Jungse­nior­in­nen­mannschaft)

Moritz Schlömer
(Jungseniorenmannschaft)

Leon Meerloo
(Seniorenmannschaft)

Bar­bara Thy­wis­sen
(Senior­in­nen­mannschaft)

Yas­min Horstmann
(Damen­golf)

Uwe Krämer
(Her­ren­golf)

Dr. M. Behlau
(Seniorinnen- und Seniorengolf)

Jugendausschuss

––––––––––––––––––––––––––

Ange­li­ka Miele
(Vor­sitzende)

Mar­ti­na Jacobi

Mar­i­on König

Ulrich Overdiek

Hei­di Wille

Vorstand

––––––––––––––––––––––––––

Paul Bauwens-Ade­nauer
(Präsi­dent)

Alexander Jacobi
(Vizepräsident & Schatzmeis­ter)

Dr. JP Kretschmer
(Spitzen­sport)

Dr. Jan Brügel­mann
(Sportvor­stand)

Ulrich Overdiek
(Platz, Haus und Hof)

Ange­li­ka Miele
(Jugend­wartin)

Aufnahmeausschuss

––––––––––––––––––––––––––

Paul Bauwens-Ade­nauer

Alexander Jacobi

Oliv­er Kehrl

Dr. Stephan König

Mar­ti­na Madaus

Dr. Cornel Soltek

Beirat

––––––––––––––––––––––––––

Alexan­der Pirlet
(Vorsitzender)

Dr. Cornel Soltek
(stellv. Vorsitzender)

Dr. Michael Behlau

Katrin Eggeling

Yas­min Horstmann

Oliv­er Kehrl

Uwe Krämer

Dr. Jür­gen-Peter Kretschmer

Mar­ti­na Madaus

Chris­t­ian DuMont Schütte

Sportausschuss

––––––––––––––––––––––––––

Dr. Jan Brügel­mann
(Vor­sitzen­der, Sportvorstand)

Alexan­der Pirlet

Ange­li­ka Miele
(Vor­stand — Jugend)

Peer Sen­gel­hoff
(Head Pro)

Dr. J.-P. Kretschmer
(Her­ren­mannschaft)

Sev­erin Beck­er
(Jun­gen­mannschaft)

Gertrud Heinekamp
(Jungse­nior­in­nen­mannschaft)

Philipp Lampe
(1. Jungseniorenmannschaft)

Ulrich Overdiek
(2. Jungseniorenmannschaft)

Bar­bara Thy­wis­sen
(Senior­in­nen­mannschaft)

Yas­min Horstmann
(Damen­golf)

Uwe Krämer
(Her­ren­golf)

Dr. M. Behlau
(Seniorinnen- und Seniorengolf)

Jugendausschuss

––––––––––––––––––––––––––

Ange­li­ka Miele
(Vor­sitzende)

Mar­ti­na Jacobi

Mar­i­on König

Ulrich Overdiek

Hei­di Wille

Richten Sie sämtliche Anfragen bitte an info@​marienburger-​golfclub.​de